PROCEDURY

Podpisanie umowy:

Procedura importu rozpoczyna się od podpisania umowy w której określamy Państwa preferencje co do marki i modelu pojazdu, koloru oraz wyposażenia. Umowa zabezpieczona zostaje przez Państwa depozytem w wysokości 20% wartości pojazdu w USA. Zabezpieczenie to pobierane jest przez aukcje w przypadku nie zapłacenia za wylicytowaną maszynę. W przypadku rezygnacji z zakupu przed wygraniem licytacji cały depozyt jest Państwu zwracany.

Poszukiwanie auta:

Po podpisaniu umowy przystępujemy do poszukiwania spełniającego Państwa oczekiwania pojazdu. Prezentujemy poszczególne oferty do momentu, kiedy wyrażą Państwo chęć zakupu konkretnego egzemplarza. Proponujemy weryfikację wybranego pojazdu poprzez system CARFAX (raport historii pojazdu)

Zakup auta:

Wysyłając nam pocztą elektroniczną wiadomość, która zgodnie z umową będzie stanowiła jej załącznik, zobowiązujecie nas Państwo do reprezentowania Was w aukcji do określonej w wiadomości kwoty. W przypadku wygrania licytacji otrzymujecie Państwo instrukcje do dokonania transferu pieniędzy za powstałe po stronie amerykańskiej koszty tj. zakup pojazdu, transport lądowy z aukcji do portu oraz fracht morski. W przypadku gdy wyznaczona przez Państwa kwota licytacji nie umożliwiła jej wygrania możecie Państwo zażyczyć sobie poszukiwania kolejnej aukcji, lub zażądać zwrotu depozytu.

Transport:

Po odnotowaniu wpłaty przez naszą firmę, zapłacony pojazd transportowany jest do naszej bazy kontenerowej w New Jersey gdzie zostaje starannie załadowany do kontenera, który zostanie wysłany do Bremerhaven. Po 17-21 dniach kontener trafia do portu w Niemczech gdzie niemiecka firma spedycyjna wyładuje Państwa zamówienie.

Formalności celne:

Niemiecka firma spedycyjna na mocy podpisanych przez Państwa pełnomocnictw dokona w Państwa imieniu odprawy celnej maszyny i zleci jej transport pod wskazany adres w Polsce. Kopia faktury za należności celne i opłaty spedycyjne wysłana zostanie do Państwa pocztą elektroniczną. Na jej podstawie dokonają Państwo przelewu za należności celne i spedycyjne. Oryginały wszystkich dokumentów trafią do Państwa wraz z zakupionym towarem.

Formalności w Polsce:

Po otrzymaniu zakupionej maszyny z kompletem dokumentów pozostanie opłacenie akcyzy i rejestracja pojazdu. W tym celu powołany zostaje przez nas rzeczoznawca, który określa wartość towaru niezbędną do opłacenia akcyzy. Wszystkie formalności akcyzowe dokonywane są przez niezależna firmę odpowiednią Państwa miejscu zameldowania. Firma powołana jest przez nas na mocy Państwa pełnomocnictwa do formalności akcyzowych. Kolejnym krokiem jest rejestracja pojazdu w miejscowym wydziale komunikacji dokonana również przez niezależną firmę na nasze zlecenie.